top of page

Informacje gwarancyjne

5 LAT OGRANICZONEJ GWARANCJI NA CZĘŚCI I NA PRACĘ
WARUNKI I WARUNKI MIKROKLIMAT 5 LAT GWARANCJI NA CZĘŚCI I PRACĘ


CO OBEJMUJE

 

Twój produkt Microclimate jest objęty gwarancją obejmującą oryginalne wady materiałowe i wykonawcze przez:
okres 5 lat od daty zakupu (o ile nie zaznaczono inaczej), przy użytkowaniu zgodnie z instrukcją obsługi.

Zachowaj dowód zakupu.  Niniejsza gwarancja zapewnia, bez dodatkowych kosztów, wszelką robociznę i części niezbędne do zapewnienia prawidłowego stanu produktu w okresie gwarancyjnym.
Wymiana jakiejkolwiek części produktu w ramach gwarancji nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji. Wszelkie części, które zostaną zwrócone i wymienione przez Microclimate, stają się własnością Microclimate. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do firmy Microclimate pod numer +44 1902 895351. Niniejsza ograniczona gwarancja podlega następującym warunkom:

CO NIE JEST OBJĘTE?
Microclimate nie ponosi odpowiedzialności za koszty, szkody lub naprawy poniesione w wyniku, z powodu lub z:

 • Nieostrożna obsługa lub obsługa, niewłaściwe użycie, nadużycie i/lub brak konserwacji lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi.

 • Użycie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 • Użycie części niezgodnych z instrukcją obsługi Microclimate.

 • Wadliwa instalacja

 • Naprawy lub zmiany wykonane przez nieupoważnione osoby lub agentów.

 • Normalne zużycie, w tym normalne części zużywające się lub w przypadku zdiagnozowania zewnętrznych uszkodzeń lub nadużyć.

 • Uszkodzenia w wyniku użytkowania niezgodnego z tabliczką znamionową.

 • Szkody spowodowane przez użytkownika.

W przypadku usterki jakiejkolwiek części produktu, nie otwieraj urządzenia i natychmiast przerwij jego użytkowanie.

Prosimy o kontakt z Microclimate pod numerem 01902 895351.

Wszelkie manipulacje, w tym przecięcie drutu lub wiercenie otworów w obudowie, powodują utratę gwarancji.

W przypadku zwrotu w ciągu jednego roku od zakupu nie będzie naliczana opłata, po tym czasie na terenie Wielkiej Brytanii zostanie naliczona opłata za wysyłkę zwrotną i opłatę administracyjną w wysokości 10 GBP. Klienci międzynarodowi prosimy o kontakt w celu uzyskania wyceny wysyłki zwrotnej.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności poza naprawą wadliwego produktu. To nie akceptuje twoich ustawowych praw.

 • Youtube
 • Instagram
 • Facebook
bottom of page